TERVETULOA NUTRIWAY

SUOMEN VIRALLISILLE

VERKKOSIVUILLE

NUTRIWAY-SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Verkkosivuston www.nutriway.fi (jäljempänä "sivusto" tai "sivusto") käyttöoikeus, käyttö sekä kaikki sivuston sisältämä tieto, materiaali, tuotteet ja palvelut kuuluvat näiden käyttöehtojen ("sivuston käyttöehtojen") piiriin.

Jos olet Amwayn liikkeenharjoittaja ("ALH"), Jäsen tai Member Plus -jäsen, sinua koskevat lisäksi Amwayn liiketoimintaohjeet ja toimintamenettelyt sekä tavaran tai palvelun hankintaa koskevat Amwayn ostoehdot.

Sivuston käyttöehdot päivitetään aika ajoin. Päivitetyt versiot ovat luettavissa verkkosivuilla ja ne tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisupäivänä. Kun käytät sivustoa, tulee sinun säännöllisesti tarkastaa, onko sivun käyttöehtoja päivitetty tai muutettu.

Sivusto sisältää tietoa Amwaysta, Amwayn liiketoimintamahdollisuuksista sekä Amwayn tuotteista ja palveluista. Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Suomessa ja sivusto on Suomen lakien alainen. Amwayllä ei ole mitään velvollisuuksia tai vastuita, jos sivustoa käytetään Suomen ulkopuolelta käsin.

                                     

1. Amwayn tietosuojaseloste ja -menettely

Sivuston käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään Amway-sivuston tietosuojaselosteen mukaisesti.

Amwaylle annettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia, täydellisiä ja ajantasaisia. Jos Amwaylla on syytä epäillä, että sivustoon on ilmoitettu vääriä tietoja, sivuston käyttöoikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä kokonaan.

 

2. Tekijänoikeudet ja sivuston sisällön käyttö

Sivusto ja sen sisältämä materiaali ovat immateriaalioikeuksien suojaamia (mukaan lukien tekijänoikeudet, toiminimet ja tavaramerkit, kuten "Amway"-nimi ja Amwayn logo). Sivusto ja kaikki sen sisältämä materiaali ovat joko omaisuutta tai on niihin käyttöoikeus. Suojatulla materiaalilla tarkoitetaan mm. sivuston rakennetta, ulkoasua, visuaalista ilmettä, grafiikkaa, kuvia, artikkeleita, tarinoita sekä muita sivustolla saatavilla olevaa aineistoa (“sivuston aineistot”).

Sivuston sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jakaa tai muulla tavoin julkaista ilman Amwayn etukäteistä kirjallista lupaa. ALH:lla ja Members Plus -jäsenillä on rajoitettu, peruutettavissa oleva oikeus ladata, tallentaan, tulostaa, kopioida, jakaa ja julkaista muuttumattomana sivustolla julkaistua tietoa käyttääkseen sitä Amway-liiketoiminnassaan. Jos sivuston aineistoja luovutetaan kolmansille osapuolille, on aina mainittava, mistä tieto tai aineistot on lainattu. Jos sinulla on kysyttävää sivuston aineistojen käyttöön liittyen, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on poistettava ja hävitettävä kaikki sivustosta tallentamansa ja tulostamansa aineistot, mikäli aineistojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa syytä.

 

3. Linkit muille sivuille

Sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, jotka ovat Amwayn vaikutuspiirin ulkopuolella. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuilta saatavilla olevista tiedoista ja materiaaleista. Kehotamme lukemaan kaikkien kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet ennen kuin käytätte heidän verkkosivujaan tai ennen kuin luovutatte henkilötietojanne kyseisille verkkosivuille tai sen kautta jonnekin muualle.

 

4. Linkit muista sivustoista sivustoon

Linkkien lisääminen muista sivustoista www.nutriway.fi -sivustoon edellyttää Amwayn etukäteistä kirjallista lupaa. Jos haluat lisätä linkin muuhun sivustoon, ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

 

5. Vastuunrajoitus, vastuuvapauslauseke ja vahingonkorvaus

Amway ja sen konserniyhtiöt eivät ota minkäänlaista vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien omaisuudelle aiheutuvat vahingot, käytön menetys, liiketoiminnan tappiot, muut taloudelliset menetykset ja tiedostojen menetys), jotka aiheutuvat sivuston tai sen sisällön käytön yhteydessä taikka sivuston käytön estymisestä.

Amway pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivustolla saatavilla olevat tiedot ja aineistot ovat paikkansapitäviä, mutta Amway ei ota vastuuta sivuston sisältämien tietojen ja aineistojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä, sillä Amwayllä mahdollisuuksia taata tätä kaikkien tietojen ja aineistojen osalta. Amway ei takaa, että sivustoa voi käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi tai, että sivustolla ei ole viiruksia tai muita komponentteja, jotka saattaisivat olla haitallisia laitteistoille tai ohjelmistolle. Amway ei takaa sivuston yhteensopivuutta kaikkien laitteisto- ja ohjelmistoalustojen kanssa. Amway eikä myöskään takaa sivuston jatkuvaa käytettävyyttä tai käytettävyyttä tiettyinä aikoina.

Käyttäjä on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Amwayta tai sen konserniyhtiötä ja vastaamaan mahdollisiin kanteisiin tai viranomaisvaatimuksiin tai avustamaan Amwayta tällaisiin kanteisiin tai viranomaisvaatimuksiin vastaamisessa, jos Amwayta tai sen konserniyhtiöitä vastaan esitetään tällaisia kanteita tai vaatimuksia sen perusteella, että käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, sekä korvaamaan Amwaylle ja sen konserniyhtiölle sivuston käytöllään aiheuttamansa vahingon.

 

6. Käyttöoikeuden rajoittaminen käyttöehtojen rikkomisen vuoksi

Mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan ja erityisesti mikäli sivustoa tai sen osia käytetään muihin kuin näissä ehdoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin, Amway voi rajoittaa kyseisen käyttäjän pääsyä sivustolle tai evätä sen kokonaan.

Amwaylla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta muuttaa tai rajoittaa sivuston käyttöoikeutta osittain tai kokonaan sekä sulkea sivusto.

 

7. Pätemättömyys

Mikäli käyttöehtojen jokin kohta on todettu pätemättömäksi tai mitättömäksi, säilyvät käyttöehdot muilta osin voimassa.

 

8. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Amway-sivuston käyttöön ja sen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Asiasta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa, ellei sovellettava laki toisin määrää.